Tag: raportowanie wyników

Pomoc statystyczna

W branży naukowej i biznesowej

 

Eksperci z centrum statystyki BioStat® oferują usługi statystyczne dla przedstawicieli branży naukowej: doktorantów, habilitantów, samodzielnych pracowników naukowych i innych badaczy. Dobrze zrealizowany etap analiz statystycznych to jeden z kluczowych elementów sukcesu badawczego. Bez rzetelnie przeprowadzonej statystyki, za pomocą sprawdzonych metod i narzędzi, praca badawcza nie posiada tak wysokiej wartości naukowej i poznawczej, jak z solidnie wykonanymi analizami statystycznymi i wnioskami wyciągniętymi na ich podstawie.
 

 

Organizacja badań i metody działań

Analizy prowadzone przez zespół doświadczonych naukowców z agencji badawczej BioStat® to wysokiej jakości pomoc statystyczna i consulting na wszystkich etapach prowadzenia badań:

W trakcie projektu badawczego:

 • Opracujemy dokładny plan analiz statystycznych,
 • Pomożemy w doborze próby badawczej,
 • Wykonamy rzetelny proces randomizacji danych,
 • Przygotujemy ankiety wraz z opracowaniem eCRF,
 • Dobierzemy odpowiednie metody analiz statystycznych.
   

W zakresie etapu gromadzenia danych:

 • Wykonamy bazę danych dla projektu badawczego,
 • Przygotujemy dane do realizacji badań w systemie elektronicznym (eCRF.biz.™),
 • Przeprowadzimy proces digitalizacji danych,
 • Opracujemy otrzymane wyniki w sposób graficzny.
   

Proces analizy statystycznej

Kierując się zdobytym doświadczeniem, w trakcie realizacji +1000 wykonanych statystyk, posługujemy się najlepszymi ze sprawdzonych metod analizy statystycznej, dostosowanej odpowiednio do celu badań. Prowadzimy projekty zarówno dla świata nauki jak i dla branży biznesowej. Realizując projekt, stale konsultujemy działania z klientem, podchodząc do wykonania przedsięwzięcia badawczego w sposób partnerski. Pomoc statystyczna w wykonaniu ekspertów BioStat®, to m.in.:

 • Analizy wariancji i kowariancji,
 • Weryfikowanie istotności statystycznej,
 • Analizy korelacji,
 • Analizy opisowe oraz porównawcze,
 • Analizy trendów,
 • Analizy koszykowe.
   

A także przeprowadzanie:

 • Testów T-studenta,
 • Testów rozkładów zmiennych,
 • Regresji,
 • Analiz przeżycia Kaplana-Meiera.

   

Współpraca z profesjonalistami z centrum statystyki BioStat®, to nie tylko wysokiej jakości analizy statystyczne dla prac naukowych, ale także wsparcie podczas przygotowania publikacji do czasopisma, obecnego na liście najbardziej renomowanych periodyków naukowych – Master Journal List.
 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, aby omówić szczegóły oferty!