Tag: usługi statystyczne

Statystyka medyczna

Nie ma cenniejszego daru niż zdrowie człowieka. O jego wartości pisali już starożytni filozofowie. Nic więc dziwnego, że w dobie nowoczesnych technologii i rozwoju, jedną z najbardziej dynamicznych dziedzin życia  jest medycyna. A w jej rozwoju niezwykle ważną rolę odgrywa statystyka medyczna.

 

Badania medyczne a statystyka
 

Wiele osób kojarzy badania statystyczne ekonomią. I rzeczywiście w badaniach o charakterze ekonomicznym bierze ona czynny udział. Nie należy jednak statystyki utożsamiać wyłącznie z popytem, podażą i zapotrzebowaniem. Jest to nauka wspierająca rozwój wielu innych dziedzin, czego doskonałym przykładem jest statystyka medyczna, która służy prowadzeniu badań klinicznych, zarówno tym o charakterze naukowym, jak i komercyjnym.

 

Rzetelne badania kliniczne w oparciu o statystykę
 

W zakresie badań dla medycyny i farmacji statystyka medyczna daje badaczom kompleksową bazę danych, wgląd w proces zmian w aspekcie podjętego zagadnienia medycznego jak i możliwość prognozowania na przyszłość.

 

Doświadczenie Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® w prowadzeniu badań klinicznych opartych o dane statystyczne, pozwala zaoferować Państwu prowadzenie badań, analizy danych i konsultacje ze sfery statystyki medycznej na każdym etapie prowadzenia badań:

 1. Projektowania badania, a w tym:
  • opracowania planu analizy statystycznej i Protokołu Badawczego,
  • doboru metody losowania i doboru próby,
  • randomizacji,
  • przygotowania ankiet i kwestionariuszy CRF,
  • opracowania schematu bazy danych,
  • wyboru metody analizy statystycznej.
 1.  Gromadzenia danych:
  • projektu i wykonania bazy danych,
  • tworzenia badań online, eCRF™,
  • nadzorowania i administrowania procesu wprowadzania danych,
  • przygotowywania danych do przeprowadzenia analiz statystycznych,
  • opracowania wyników w formie graficznej.
 1. Analiza statystyczna:
  • prowadzenie analiz statystycznych jedno i wielowymiarowych,
  • testy, modele statystyczne i korelacje,
  • przeprowadzenie analiz przejściowych i opracowywanie raportów,
  • analizy przeżycia (Krzywe Kaplaan-Meiera),
  • przygotowanie raportu końcowego z badań,
  • opracowanie wyników zgodnie z obowiązującymi standardami,
  • wsparcie w zakresie przygotowania publikacji do periodyków Master Journal List.
    

Pogłębiony proces analiz – zastosowanie odpowiednich narzędzi
 

W statystyce medycznej nie chodzi tylko o to, aby uzyskać jak najwięcej danych, ale o to, aby zebrać je i przeanalizować tak, by ostatecznie dostarczyć ważnych i rzetelnych informacji. Dane są niejednokrotnie ze sobą zestawiane. Niejednokrotnie należy też wykazać pewne zależności, obalając niektóre hipotezy, a innych broniąc. Dlatego też tego typu badania powinny być prowadzone z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi, takich jak autorski system eCRF.biz.™, który:

 • ułatwia prowadzenie badań zgodnie z protokołem,
 • jest odzwierciedleniem kolejności procedur,
 • sprawuje kontrolę nad kompletnością i poprawnością wprowadzanych danych,
 • przesyła monity badawcze.

 

Specjaliści z Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®  wykorzystują także zaawansowane pakiety statystyczne, jak R lub SPSS opierając się na ich szerokiej możliwości zastosowania. Nasi eksperci proponują wsparcie dla badań klinicznych w fazach I-IV, badania epidemiologiczne, obserwacyjne i epidemiologiczne, PMS czy też oceny technologii biomedycznych. Pogłębiona statystyka medyczna będzie jedną z podstaw w/w projektów.

 

Korzyści płynące z badań medycznych
 

W przypadku statystyki medycznej korzyści jest naprawdę sporo. Wśród nich wymienić możemy chociażby poprawę jakości funkcjonowania placówek ochrony zdrowia czy wzrost jakości metod leczenia poprzez wprowadzenie nowych terapii i innowacyjnych leków.

 

Współczesna medycyna ze względu na swój dynamiczny rozwój musi czerpać z doświadczenia statystyki. To właśnie dzięki niej możliwe staje się zdefiniowanie pewnych zjawisk, odkrycie zależności, poznanie nowych faktów i odpowiedzenie na pytania, które są tak ważne z punktu widzenia każdego pacjenta. Dlatego też nie należy patrzeć na statystykę jak na dziedzinę służącą wyłącznie celom komercyjnym. Jej zadanie jest o wiele bardziej złożone i ważne.

Jak wybrać jednostkę CRO?

Jednostka CRO (ang. Contract Research Organization) ma za zadanie zajmować się organizacją oraz nadzorowaniem wszystkich etapów badań klinicznych, obserwacyjnych oraz naukowych, najczęściej na zlecenie koncernów farmaceutycznych. Jednostek o takiej renomie nie ma w Polsce wielu, wciąż jednak firmy mają dylemat, kogo wybrać do tak ważnego i kompleksowego zadania, jakim jest przeprowadzanie różnego rodzaju badań. Na co zwrócić uwagę?

 

Katalog usług

 

Dokonując wyboru jednostki CRO warto zwrócić uwagę przede wszystkim na katalog oferowanych przez nią usług w zakresie przeprowadzania badań. Najlepsze oferują naprawdę kompleksową pomoc, która obejmuje:

 

 • dbanie o merytoryczną stronę badań,
 • dbanie o kwestie formalno-prawne,
 • zarządzenie projektem na etapie wdrożenia i kontynuacji,
 • tworzenie elektronicznych kwestionariuszy do badań,
 • pomoc na etapie zamykania badania, w tym przy tworzeniu raportów oraz publikacji.

 

Aby było to możliwe, jednostka CRO musi zatrudniać specjalistów z różnych dziedzin, w tym specjalistów w zakresie zarządzania projektami oraz danymi, statystyków oraz innych ekspertów, którzy zagwarantują najwyższą jakość badania.

 

Doświadczenie

 

Znaczenie przy wyborze CRO ma również doświadczenie takiej jednostki. Warto zwrócić uwagę m.in. na to, jak długo istnieje na rynku oraz jak dużo projektów udało jej się zrealizować. Jedną z firm o długim stażu w tej branży jest Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat®, które istnieje od 2005 roku i ma na swoim koncie ponad 2 tys. zrealizowanych badań.

 

Przy wyborze jednostki CRO warto sprawdzić też, w jakich dziedzinach jak dotąd przeprowadzała badania. W przypadku Biostat® ma ona naprawdę kompleksowe doświadczenie, jej eksperci przeprowadzali bowiem badania w dziedzinach takich jak onkologia, kardiologia, dermatologia, psychiatria, neurologia oraz wiele innych.

 

Dostęp do pacjentów

 

Żadne badanie nie może obyć się oczywiście bez pacjentów. Warto więc dowiedzieć się, jaki dostęp do nich ma jednostka CRO, czy może skontaktować się z osobami chorującymi na daną chorobę oraz czy ma ewentualne narzędzia, by móc się z nimi skontaktować. Tutaj również ważne jest doświadczenie podmiotu CRO, gdyż im jest ono większe, tym lepszą sieć kontaktów ma taka jednostka.

 

Łatwość oraz szybkość nawiązania kontaktu

 

Przy organizacji badań istotne znaczenie ma też to, czy z jednostką CRO będzie można łatwo i szybko się skontaktować, w razie jakichkolwiek problemów. Niestety brak uwagi ze strony osób zarządzających projektem w CRO to częsty problem, dlatego już na etapie kontaktowania się z taką jednostką w celu omówienia szczegółów badania można wyciągnąć wnioski, jak traktuje swoich klientów oraz czy w razie problemów, będzie można liczyć na jej szybkie wsparcie.

 

Wybranie jednostki CRO nie jest łatwym zadaniem, jednak dzięki skupieniu się na elementach takich jak doświadczenie oraz katalog usług, można wykluczyć te firmy, które mogą nie sprostać zadaniu organizacji danego badania.