Tag: badania statystyczne

Czynności, na które warto zwrócić uwagę podczas analizy danych

Dobrze przeprowadzony proces badawczy, pozwala na zastosowanie osiągniętych wyników w praktyce i osiąganie założonych celów. Jedną z najważniejszych kwestii w procesie, jest analiza danych, która umożliwia zrozumienie zgromadzonych informacji. Jednocześnie uzyskane wyniki mogą stanowić inspirację do przeprowadzenia badań pogłębiających bądź też mogą stanowić punkt odniesienia dla przyszłych badań mających na celu sprawdzenie osiąganego postępu w konkretnych obszarach.

 

Organizacja danych

Sprawne przeprowadzenie działań zorientowanych na analizę pozyskanych danych, osadza się w głównej mierze na ich dobrej organizacji. W tym celu warto używać takich programów jak np. Excel, który umożliwia porządkowanie danych i ułatwia przeszukiwanie dużych plików danych. Korzystając z tego typu programów należy przede wszystkim pamiętać o:

  • ostrożnym przesyłaniu danych do głównego arkusza kalkulacyjnego– przy dużych ilościach danych nie trudno o pomyłkę;
  • posiadaniu oryginalnego pliku głównego, w którym nie były prowadzone żadne dodatkowe prace– pozwoli to na odzyskanie nienaruszonych danych w razie wystąpienia jakiegoś błędu.

 

Grupowanie danych

Projektując badanie warto także zwrócić uwagę na to, w jaki sposób zostaną pogrupowane zebrane dane. Przede wszystkim chodzi o to, że takie dane powinny pozwalać na osiągnięcie wyznaczonego celu badania. Grupując dane wato pamiętać o tym, że każda osoba, która brała udział w badaniu powinna posiadać swój numer lub kod literowy, który zapewni jej poufność. Grupowanie danych pozwala m.in. na pozyskanie szczegółowych informacji o danej grupie, a tym samym umożliwiają wskazanie różnic i podobieństw, które występują między badanymi grupami.

 

Unikanie błędów i analizowanie danych

Zanim przystąpisz do wskazywania wniosków, sprawdź wprowadzone dane pod kątem błędów. Porządkowanie danych może wiązać się ze złym wklejeniem konkretnych danych w pożądane miejsce. Kiedy zgromadziłeś i uporządkowałeś dane, nadchodzi czas na właściwą analizę, która wymaga:

  • posiadania jasno określonego pytania badawczego;
  • przeprowadzania działań zgodnych z projektem badania, a także ze wskazanymi zmiennymi;
  • konsultacji ze statystykiem, który pomoże właściwie zanalizować dane i wyciągnąć ze zgromadzonych danych maksymalną ilość informacji.

Ważnym etapem analizy danych jest także ich graficzne przedstawienie w postaci wykresów, które powinny być czytelne, a także powinny dawać szansę porównywania podobnych danych.