Tag: badania statystyczne

Czynności, na które warto zwrócić uwagę podczas analizy danych

Dobrze przeprowadzony proces badawczy, pozwala na zastosowanie osiągniętych wyników w praktyce i osiąganie założonych celów. Jedną z najważniejszych kwestii w procesie, jest analiza danych, która umożliwia zrozumienie zgromadzonych informacji. Jednocześnie uzyskane wyniki mogą stanowić inspirację do przeprowadzenia badań pogłębiających bądź też mogą stanowić punkt odniesienia dla przyszłych badań mających na celu sprawdzenie osiąganego postępu w konkretnych obszarach.

 

Organizacja danych

Sprawne przeprowadzenie działań zorientowanych na analizę pozyskanych danych, osadza się w głównej mierze na ich dobrej organizacji. W tym celu warto używać takich programów jak np. Excel, który umożliwia porządkowanie danych i ułatwia przeszukiwanie dużych plików danych. Korzystając z tego typu programów należy przede wszystkim pamiętać o:

  • ostrożnym przesyłaniu danych do głównego arkusza kalkulacyjnego– przy dużych ilościach danych nie trudno o pomyłkę;
  • posiadaniu oryginalnego pliku głównego, w którym nie były prowadzone żadne dodatkowe prace– pozwoli to na odzyskanie nienaruszonych danych w razie wystąpienia jakiegoś błędu.

 

Grupowanie danych

Projektując badanie warto także zwrócić uwagę na to, w jaki sposób zostaną pogrupowane zebrane dane. Przede wszystkim chodzi o to, że takie dane powinny pozwalać na osiągnięcie wyznaczonego celu badania. Grupując dane wato pamiętać o tym, że każda osoba, która brała udział w badaniu powinna posiadać swój numer lub kod literowy, który zapewni jej poufność. Grupowanie danych pozwala m.in. na pozyskanie szczegółowych informacji o danej grupie, a tym samym umożliwiają wskazanie różnic i podobieństw, które występują między badanymi grupami.

 

Unikanie błędów i analizowanie danych

Zanim przystąpisz do wskazywania wniosków, sprawdź wprowadzone dane pod kątem błędów. Porządkowanie danych może wiązać się ze złym wklejeniem konkretnych danych w pożądane miejsce. Kiedy zgromadziłeś i uporządkowałeś dane, nadchodzi czas na właściwą analizę, która wymaga:

  • posiadania jasno określonego pytania badawczego;
  • przeprowadzania działań zgodnych z projektem badania, a także ze wskazanymi zmiennymi;
  • konsultacji ze statystykiem, który pomoże właściwie zanalizować dane i wyciągnąć ze zgromadzonych danych maksymalną ilość informacji.

Ważnym etapem analizy danych jest także ich graficzne przedstawienie w postaci wykresów, które powinny być czytelne, a także powinny dawać szansę porównywania podobnych danych.

Jak wybrać jednostkę CRO?

Jednostka CRO (ang. Contract Research Organization) ma za zadanie zajmować się organizacją oraz nadzorowaniem wszystkich etapów badań klinicznych, obserwacyjnych oraz naukowych, najczęściej na zlecenie koncernów farmaceutycznych. Jednostek o takiej renomie nie ma w Polsce wielu, wciąż jednak firmy mają dylemat, kogo wybrać do tak ważnego i kompleksowego zadania, jakim jest przeprowadzanie różnego rodzaju badań. Na co zwrócić uwagę?

 

Katalog usług

 

Dokonując wyboru jednostki CRO warto zwrócić uwagę przede wszystkim na katalog oferowanych przez nią usług w zakresie przeprowadzania badań. Najlepsze oferują naprawdę kompleksową pomoc, która obejmuje:

 

  • dbanie o merytoryczną stronę badań,
  • dbanie o kwestie formalno-prawne,
  • zarządzenie projektem na etapie wdrożenia i kontynuacji,
  • tworzenie elektronicznych kwestionariuszy do badań,
  • pomoc na etapie zamykania badania, w tym przy tworzeniu raportów oraz publikacji.

 

Aby było to możliwe, jednostka CRO musi zatrudniać specjalistów z różnych dziedzin, w tym specjalistów w zakresie zarządzania projektami oraz danymi, statystyków oraz innych ekspertów, którzy zagwarantują najwyższą jakość badania.

 

Doświadczenie

 

Znaczenie przy wyborze CRO ma również doświadczenie takiej jednostki. Warto zwrócić uwagę m.in. na to, jak długo istnieje na rynku oraz jak dużo projektów udało jej się zrealizować. Jedną z firm o długim stażu w tej branży jest Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat®, które istnieje od 2005 roku i ma na swoim koncie ponad 2 tys. zrealizowanych badań.

 

Przy wyborze jednostki CRO warto sprawdzić też, w jakich dziedzinach jak dotąd przeprowadzała badania. W przypadku Biostat® ma ona naprawdę kompleksowe doświadczenie, jej eksperci przeprowadzali bowiem badania w dziedzinach takich jak onkologia, kardiologia, dermatologia, psychiatria, neurologia oraz wiele innych.

 

Dostęp do pacjentów

 

Żadne badanie nie może obyć się oczywiście bez pacjentów. Warto więc dowiedzieć się, jaki dostęp do nich ma jednostka CRO, czy może skontaktować się z osobami chorującymi na daną chorobę oraz czy ma ewentualne narzędzia, by móc się z nimi skontaktować. Tutaj również ważne jest doświadczenie podmiotu CRO, gdyż im jest ono większe, tym lepszą sieć kontaktów ma taka jednostka.

 

Łatwość oraz szybkość nawiązania kontaktu

 

Przy organizacji badań istotne znaczenie ma też to, czy z jednostką CRO będzie można łatwo i szybko się skontaktować, w razie jakichkolwiek problemów. Niestety brak uwagi ze strony osób zarządzających projektem w CRO to częsty problem, dlatego już na etapie kontaktowania się z taką jednostką w celu omówienia szczegółów badania można wyciągnąć wnioski, jak traktuje swoich klientów oraz czy w razie problemów, będzie można liczyć na jej szybkie wsparcie.

 

Wybranie jednostki CRO nie jest łatwym zadaniem, jednak dzięki skupieniu się na elementach takich jak doświadczenie oraz katalog usług, można wykluczyć te firmy, które mogą nie sprostać zadaniu organizacji danego badania.