Tag: analiza statystyczna

Co powinieneś wiedzieć o analizie danych?

Dane są fundamentem realizowanego badania

Wśród podstawowych celów analizy danych można wyróżnić między innymi:

 • stworzenie opisu występujących cech/zmiennych;
 • wskazanie i zbadanie zależności, które są obecne między poszczególnymi zmiennymi;
 • weryfikację hipotez statystycznych.

Dokonując interpretacji danych należy wziąć pod uwagę:

 • ile ich jest – ile zmiennych, ile przypadków;
 • jakiego są one typu – jakościowe, bądź ilościowe;
 • jakie są braki, ile ich jest i w jaki sposób możemy jest zastąpić.

 

O danych pozyskiwanych w badaniu

Mówiąc o zmiennych ma się na myśli takie cechy badanej próby jak płeć, czas pracy, zdobyte wykształcenie itd. Natomiast zwracając uwagę na typ pozyskiwanych danych, możemy oddzielić dane o charakterze liczbowym od tych, które nie są mierzalne. I tak dla przykładu do danych jakościowych zaliczymy wykształcenie, preferowany kolor, zaś do ilościowych – staż pracy, wagę przedmiotu. Każda z pozyskanych danych przybliża badacza do postawienia prawidłowych wniosków, a jednoczeń nie pozwala na całościowe ujęcie badanego zagadnienia.

 

Zbiorowość statystyczna

Wybór cech zbiorowości statystycznej, która uwzględniania jest w realizowanym badaniu dokonuje się z uwzględnieniem postawionego wcześniej celu. Cechy powinny odzwierciedlać w najwyższym stopniu własności zagadnienia podlegającego procesowi badawczemu. Przy czym samą zbiorowość statystyczną należy rozumieć, jako zbiór dowolnych jednostek np.:

 • ludzi;
 • rzeczy;
 • faktów;
 • doświadczeń,

Są one do siebie podobne – powinny posiadać przynajmniej jedną wspólną właściwość, zaś pozostałe właściwości mogą różnić ową zbiorowość .

 

Statystyka nie taka obca

Podejmowanie się w badaniach analizy danych ma na celu umożliwienie przejść od zebranych danych indywidualnych, do danych zbiorowych odzwierciadlających wybraną zbiorowość statystyczną. Dzięki szerokiemu wachlarzowi narzędzi i metod wykorzystywanych w badaniach, do zbiorowości statycznej zaliczyć można np.:

 • wyniki turniejów sportowych rozgrywanych w sezonie letnim;
 • ilość osób, które w danym roku przystępują do egzaminu maturalnego;
 • zbiór samochodów, które zostały sprowadzone do Polski z innych krajów.