Co powinieneś wiedzieć o analizie danych?

Przeprowadzając procesy badawcze pozyskuje się zbiory rozmaitych danych, które we właściwy sposób są zebrane i zinterpretowane, mogą przyczynić się do zrozumienia zjawisk zachodzących w społeczeństwie. Poprawną analizę danych umożliwiają fachowe narzędzia, które umożliwiają pozyskiwanie informacji, poprzez ich uporządkowanie, tak z małych zbiorów, jak i z tych dużych.

Dane są fundamentem realizowanego badania

Wśród podstawowych celów analizy danych można wyróżnić między innymi:

Dokonując interpretacji danych należy wziąć pod uwagę:

 

O danych pozyskiwanych w badaniu

Mówiąc o zmiennych ma się na myśli takie cechy badanej próby jak płeć, czas pracy, zdobyte wykształcenie itd. Natomiast zwracając uwagę na typ pozyskiwanych danych, możemy oddzielić dane o charakterze liczbowym od tych, które nie są mierzalne. I tak dla przykładu do danych jakościowych zaliczymy wykształcenie, preferowany kolor, zaś do ilościowych – staż pracy, wagę przedmiotu. Każda z pozyskanych danych przybliża badacza do postawienia prawidłowych wniosków, a jednoczeń nie pozwala na całościowe ujęcie badanego zagadnienia.

 

Zbiorowość statystyczna

Wybór cech zbiorowości statystycznej, która uwzględniania jest w realizowanym badaniu dokonuje się z uwzględnieniem postawionego wcześniej celu. Cechy powinny odzwierciedlać w najwyższym stopniu własności zagadnienia podlegającego procesowi badawczemu. Przy czym samą zbiorowość statystyczną należy rozumieć, jako zbiór dowolnych jednostek np.:

Są one do siebie podobne – powinny posiadać przynajmniej jedną wspólną właściwość, zaś pozostałe właściwości mogą różnić ową zbiorowość .

 

Statystyka nie taka obca

Podejmowanie się w badaniach analizy danych ma na celu umożliwienie przejść od zebranych danych indywidualnych, do danych zbiorowych odzwierciadlających wybraną zbiorowość statystyczną. Dzięki szerokiemu wachlarzowi narzędzi i metod wykorzystywanych w badaniach, do zbiorowości statycznej zaliczyć można np.:

Tagi

analiza danych analizy danych analizy statystyczne analiza statystyczna