Tag: biostatystyka

Analizy statystyczne

Badania statystyczne realizowane przez ekspertów z centrum statystyki agencji badawczej BioStat® to wykonywanie szeroko pojętej analizy danych, projektowanie analiz statystycznych oraz pomoc i konsultacje podczas każdego etapu projektu badawczego.

 

Oferta wielopoziomowych analiz statystycznych

Zespół złożony ze specjalistów ds. statystyki, matematyki stosowanej, analizy matematycznej, biochemii, biologii, zaprasza do skorzystania z oferty współpracy. Stosowane podczas projektów badawczych analizy statystyczne są sprawdzonymi, podczas wielu realizacji badań, metodami dzięki którym nasi zleceniodawcy uzyskują zamierzone cele badawcze. Najczęściej korzystamy z metod:

 • Regresji logistycznej,
 • Regresji liniowej i nieliniowej,
 • Badań korelacji,
 • Jednoczynnikowej i wieloczynnikowej analizy wariacji,
 • Analizy przeżycia,
 • Analizy korespondencji,
 • Testów parametrycznych i nieparametrycznych,
 • Analiz składowych głównych.

 

Podczas realizowania zleceń badawczych, jakimi są analizy statystyczne, ściśle współpracujemy z klientem na zasadach współpracy partnerskiej. Wypracowaliśmy III-etapowy system, podczas którego:


PROJEKTUJEMY BADANIE:

 • Dopasowujemy wielkość próby,
 • Dobieramy metody randomizacji (dla badań klinicznych),
 • Wybieramy zmienne oraz skale pomiarowe,
 • Dopasowujemy metody i testy statystyczne do skal pomiarowych,
 • Określamy błąd statystyczny,
 • Przygotowujemy protokół z badania oraz plan analizy statystycznej.

 

ZARZĄDZAMY DANYMI:

 • Tworzymy elektroniczną bazę danych,
 • Działamy w systemie eCRF,
 • Prowadzimy walidację i kodowanie zgromadzonych danych,
 • Weryfikujemy dane pod względem statystycznym i formalnym,
 • Wskazujemy odchylenia,
 • Kontrolujemy gromadzone dane.


PRZEPROWADZAMY PROCES ANALIZY STATYSTYCZNEJ:

 • Wykonujemy analizy korelacji i regresji,
 • Analizy Kaplana-Meiera,
 • Wykonujemy statystyki opisowe,
 • Przeprowadzamy analizę czynnikową,
 • Przygotowujemy raport końcowy zgodny z wymogami czasopism listy filadelfijskiej.

 

Różnorodne projekty badawcze

Realizujemy zlecenia analiz statystycznych w różnorodnych branżach. Wspomagamy prowadzenie badań Niekomercyjnych i Komercyjnych Badań Klinicznych w fazach I-IV, badania z zakresu epidemiologii, biorównoważności dotyczące oceny technologii medycznych, jak i badania w biznesie.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem, w celu omówienia szczegółów zlecenia oraz wyceny projektu badawczego.

Szkolenia online ze statystyki dostępne w BioStat.

 

Jak wybrać jednostkę CRO?

Jednostka CRO (ang. Contract Research Organization) ma za zadanie zajmować się organizacją oraz nadzorowaniem wszystkich etapów badań klinicznych, obserwacyjnych oraz naukowych, najczęściej na zlecenie koncernów farmaceutycznych. Jednostek o takiej renomie nie ma w Polsce wielu, wciąż jednak firmy mają dylemat, kogo wybrać do tak ważnego i kompleksowego zadania, jakim jest przeprowadzanie różnego rodzaju badań. Na co zwrócić uwagę?

 

Katalog usług

 

Dokonując wyboru jednostki CRO warto zwrócić uwagę przede wszystkim na katalog oferowanych przez nią usług w zakresie przeprowadzania badań. Najlepsze oferują naprawdę kompleksową pomoc, która obejmuje:

 

 • dbanie o merytoryczną stronę badań,
 • dbanie o kwestie formalno-prawne,
 • zarządzenie projektem na etapie wdrożenia i kontynuacji,
 • tworzenie elektronicznych kwestionariuszy do badań,
 • pomoc na etapie zamykania badania, w tym przy tworzeniu raportów oraz publikacji.

 

Aby było to możliwe, jednostka CRO musi zatrudniać specjalistów z różnych dziedzin, w tym specjalistów w zakresie zarządzania projektami oraz danymi, statystyków oraz innych ekspertów, którzy zagwarantują najwyższą jakość badania.

 

Doświadczenie

 

Znaczenie przy wyborze CRO ma również doświadczenie takiej jednostki. Warto zwrócić uwagę m.in. na to, jak długo istnieje na rynku oraz jak dużo projektów udało jej się zrealizować. Jedną z firm o długim stażu w tej branży jest Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat®, które istnieje od 2005 roku i ma na swoim koncie ponad 2 tys. zrealizowanych badań.

 

Przy wyborze jednostki CRO warto sprawdzić też, w jakich dziedzinach jak dotąd przeprowadzała badania. W przypadku Biostat® ma ona naprawdę kompleksowe doświadczenie, jej eksperci przeprowadzali bowiem badania w dziedzinach takich jak onkologia, kardiologia, dermatologia, psychiatria, neurologia oraz wiele innych.

 

Dostęp do pacjentów

 

Żadne badanie nie może obyć się oczywiście bez pacjentów. Warto więc dowiedzieć się, jaki dostęp do nich ma jednostka CRO, czy może skontaktować się z osobami chorującymi na daną chorobę oraz czy ma ewentualne narzędzia, by móc się z nimi skontaktować. Tutaj również ważne jest doświadczenie podmiotu CRO, gdyż im jest ono większe, tym lepszą sieć kontaktów ma taka jednostka.

 

Łatwość oraz szybkość nawiązania kontaktu

 

Przy organizacji badań istotne znaczenie ma też to, czy z jednostką CRO będzie można łatwo i szybko się skontaktować, w razie jakichkolwiek problemów. Niestety brak uwagi ze strony osób zarządzających projektem w CRO to częsty problem, dlatego już na etapie kontaktowania się z taką jednostką w celu omówienia szczegółów badania można wyciągnąć wnioski, jak traktuje swoich klientów oraz czy w razie problemów, będzie można liczyć na jej szybkie wsparcie.

 

Wybranie jednostki CRO nie jest łatwym zadaniem, jednak dzięki skupieniu się na elementach takich jak doświadczenie oraz katalog usług, można wykluczyć te firmy, które mogą nie sprostać zadaniu organizacji danego badania.