Statystyka medyczna

Nie ma cenniejszego daru niż zdrowie człowieka. O jego wartości pisali już starożytni filozofowie. Nic więc dziwnego, że w dobie nowoczesnych technologii i rozwoju, jedną z najbardziej dynamicznych dziedzin życia  jest medycyna. A w jej rozwoju niezwykle ważną rolę odgrywa statystyka medyczna.

 

Badania medyczne a statystyka
 

Wiele osób kojarzy badania statystyczne ekonomią. I rzeczywiście w badaniach o charakterze ekonomicznym bierze ona czynny udział. Nie należy jednak statystyki utożsamiać wyłącznie z popytem, podażą i zapotrzebowaniem. Jest to nauka wspierająca rozwój wielu innych dziedzin, czego doskonałym przykładem jest statystyka medyczna, która służy prowadzeniu badań klinicznych, zarówno tym o charakterze naukowym, jak i komercyjnym.

 

Rzetelne badania kliniczne w oparciu o statystykę
 

W zakresie badań dla medycyny i farmacji statystyka medyczna daje badaczom kompleksową bazę danych, wgląd w proces zmian w aspekcie podjętego zagadnienia medycznego jak i możliwość prognozowania na przyszłość.

 

Doświadczenie Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® w prowadzeniu badań klinicznych opartych o dane statystyczne, pozwala zaoferować Państwu prowadzenie badań, analizy danych i konsultacje ze sfery statystyki medycznej na każdym etapie prowadzenia badań:

 1. Projektowania badania, a w tym:
  • opracowania planu analizy statystycznej i Protokołu Badawczego,
  • doboru metody losowania i doboru próby,
  • randomizacji,
  • przygotowania ankiet i kwestionariuszy CRF,
  • opracowania schematu bazy danych,
  • wyboru metody analizy statystycznej.
 1.  Gromadzenia danych:
  • projektu i wykonania bazy danych,
  • tworzenia badań online, eCRF™,
  • nadzorowania i administrowania procesu wprowadzania danych,
  • przygotowywania danych do przeprowadzenia analiz statystycznych,
  • opracowania wyników w formie graficznej.
 1. Analiza statystyczna:
  • prowadzenie analiz statystycznych jedno i wielowymiarowych,
  • testy, modele statystyczne i korelacje,
  • przeprowadzenie analiz przejściowych i opracowywanie raportów,
  • analizy przeżycia (Krzywe Kaplaan-Meiera),
  • przygotowanie raportu końcowego z badań,
  • opracowanie wyników zgodnie z obowiązującymi standardami,
  • wsparcie w zakresie przygotowania publikacji do periodyków Master Journal List.
    

Pogłębiony proces analiz – zastosowanie odpowiednich narzędzi
 

W statystyce medycznej nie chodzi tylko o to, aby uzyskać jak najwięcej danych, ale o to, aby zebrać je i przeanalizować tak, by ostatecznie dostarczyć ważnych i rzetelnych informacji. Dane są niejednokrotnie ze sobą zestawiane. Niejednokrotnie należy też wykazać pewne zależności, obalając niektóre hipotezy, a innych broniąc. Dlatego też tego typu badania powinny być prowadzone z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi, takich jak autorski system eCRF.biz.™, który:

 

Specjaliści z Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®  wykorzystują także zaawansowane pakiety statystyczne, jak R lub SPSS opierając się na ich szerokiej możliwości zastosowania. Nasi eksperci proponują wsparcie dla badań klinicznych w fazach I-IV, badania epidemiologiczne, obserwacyjne i epidemiologiczne, PMS czy też oceny technologii biomedycznych. Pogłębiona statystyka medyczna będzie jedną z podstaw w/w projektów.

 

Korzyści płynące z badań medycznych
 

W przypadku statystyki medycznej korzyści jest naprawdę sporo. Wśród nich wymienić możemy chociażby poprawę jakości funkcjonowania placówek ochrony zdrowia czy wzrost jakości metod leczenia poprzez wprowadzenie nowych terapii i innowacyjnych leków.

 

Współczesna medycyna ze względu na swój dynamiczny rozwój musi czerpać z doświadczenia statystyki. To właśnie dzięki niej możliwe staje się zdefiniowanie pewnych zjawisk, odkrycie zależności, poznanie nowych faktów i odpowiedzenie na pytania, które są tak ważne z punktu widzenia każdego pacjenta. Dlatego też nie należy patrzeć na statystykę jak na dziedzinę służącą wyłącznie celom komercyjnym. Jej zadanie jest o wiele bardziej złożone i ważne.

Tagi

statystyka medyczna usługi statystyczne pomoc statystyczna analizy statystyczne analizy danych biostatystyka opracowania statystyczne