Tag: centrum statystyki

Analizy statystyczne

Badania statystyczne realizowane przez ekspertów z centrum statystyki agencji badawczej BioStat® to wykonywanie szeroko pojętej analizy danych, projektowanie analiz statystycznych oraz pomoc i konsultacje podczas każdego etapu projektu badawczego.

 

Oferta wielopoziomowych analiz statystycznych

Zespół złożony ze specjalistów ds. statystyki, matematyki stosowanej, analizy matematycznej, biochemii, biologii, zaprasza do skorzystania z oferty współpracy. Stosowane podczas projektów badawczych analizy statystyczne są sprawdzonymi, podczas wielu realizacji badań, metodami dzięki którym nasi zleceniodawcy uzyskują zamierzone cele badawcze. Najczęściej korzystamy z metod:

 • Regresji logistycznej,
 • Regresji liniowej i nieliniowej,
 • Badań korelacji,
 • Jednoczynnikowej i wieloczynnikowej analizy wariacji,
 • Analizy przeżycia,
 • Analizy korespondencji,
 • Testów parametrycznych i nieparametrycznych,
 • Analiz składowych głównych.

 

Podczas realizowania zleceń badawczych, jakimi są analizy statystyczne, ściśle współpracujemy z klientem na zasadach współpracy partnerskiej. Wypracowaliśmy III-etapowy system, podczas którego:


PROJEKTUJEMY BADANIE:

 • Dopasowujemy wielkość próby,
 • Dobieramy metody randomizacji (dla badań klinicznych),
 • Wybieramy zmienne oraz skale pomiarowe,
 • Dopasowujemy metody i testy statystyczne do skal pomiarowych,
 • Określamy błąd statystyczny,
 • Przygotowujemy protokół z badania oraz plan analizy statystycznej.

 

ZARZĄDZAMY DANYMI:

 • Tworzymy elektroniczną bazę danych,
 • Działamy w systemie eCRF,
 • Prowadzimy walidację i kodowanie zgromadzonych danych,
 • Weryfikujemy dane pod względem statystycznym i formalnym,
 • Wskazujemy odchylenia,
 • Kontrolujemy gromadzone dane.


PRZEPROWADZAMY PROCES ANALIZY STATYSTYCZNEJ:

 • Wykonujemy analizy korelacji i regresji,
 • Analizy Kaplana-Meiera,
 • Wykonujemy statystyki opisowe,
 • Przeprowadzamy analizę czynnikową,
 • Przygotowujemy raport końcowy zgodny z wymogami czasopism listy filadelfijskiej.

 

Różnorodne projekty badawcze

Realizujemy zlecenia analiz statystycznych w różnorodnych branżach. Wspomagamy prowadzenie badań Niekomercyjnych i Komercyjnych Badań Klinicznych w fazach I-IV, badania z zakresu epidemiologii, biorównoważności dotyczące oceny technologii medycznych, jak i badania w biznesie.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem, w celu omówienia szczegółów zlecenia oraz wyceny projektu badawczego.

Szkolenia online ze statystyki dostępne w BioStat.