Tag: praktyki statystyka

Statystyk staże praktyki

Staże i praktyki dla statystyków w renomowanej agencji badawczej BioStat®

Dołącz do najlepszych ekspertów!

 

Dla nas cenne są takie cechy charakteru kandydatów jak: odpowiedzialność, nastawienie na rozwój, samodzielność i kreatywność. Dzięki nim, osoba odpowiedzialna na stanowisku: statystyk, będzie mogła prowadzić analizy danych statystycznych związanych z projektami firmy BioStat® dotyczącymi:

 

 • branży medycznej,
 • branży farmaceutycznej,
 • badań opinii,
 • testów kompetencji
 • badań jakości.

 

Ciekawe zadania dla kandydatów, wykorzystujące profesjonalne narzędzia do pomiarów i analiz oraz czynności związane z kontrolą jakości danych (zebranych w trakcie przeprowadzonych badań), sprawią że rozwiniesz swoje kompetencje.

 

 

Oferta: praktyki i staże

 • praktyki miesięczne – bezpłatne,
 • praktyki dwumiesięczne – BioStat® zwraca koszty dojazdu za cały okres praktyk,
 • praktyki trzymiesięczne – firma zwraca koszty dojazdu za całe praktyki +
  praktykant otrzymuje wynagrodzenie za 1,5 m-ca praktyk/stażu (zgodnie ze stawką godzinową).

 

Co proponujemy kandydatom:

 • pracę z najnowszymi technologiami dostępnymi w branży analitycznej,
 • pozyskanie wartościowej wiedzy i doświadczenia w zakresie analizy statystycznej,
 • przyjazną atmosferę w firmie,
 • nielimitowany dostęp do pysznej kawy i herbaty,
 • miejsce na firmowym parkingu.

 

Charakterystyka i umiejętności kandydatów:

 • opanowanie programu statystycznego R,
 • samodzielność,
 • doskonała organizacja własnej pracy,
 • chęć poszukiwania nowych rozwiązań,
 • terminowość,
 • znajomość języka obcego (angielski lub inny) w mowie i piśmie.

 

Zainteresowanych kandydatów na stanowisko: statystyk,
prosimy o przesyłanie CV na adres praca@biostat.com.pl,
w tytule wpisując STATYSTYK-praktyki płatne.

 

Do aplikacji prosimy dołączyć oświadczenie następującej treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))."

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BioStat Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku 
przy ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik, KRS 0000351860, NIP: 6423125404.
2.  Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: 
elektronicznie przy użyciu adresu e-mail: iodo@biostat.com.pl
bądź tradycyjną pocztą na adres: BioStat Sp. z o.o., ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik.
3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
4.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w przypadku zawarcia umowy przez okres wymagany prawem lub przez okres realizacji celu biznesowego administratora.
5.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu:
elektronicznie: iodo@biostat.com.pl 
bądź tradycyjną pocztą na adres: BioStat Sp. z o.o., ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik 
oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.