Tag: analizy porównawcze

Statystyka do doktoratu

Oferta analizy statystycznej do prac naukowych i doktorskich, realizowana przez ekspertów z wieloletnim doświadczeniem


Rzetelne statystyki do doktoratu na najwyższym poziomie

Zapraszamy młodych naukowców i doktorantów do skorzystania z oferty wykonywanych statystyk do doktoratu. Zgodne z wymaganiami stawianymi przez ośrodki akademickie, promotorów i recenzentów, rzetelnie przeprowadzone analizy stają się kluczowym elementem prowadzonych badań naukowych.


Sprawdzone metody analizy wykorzystywane w matematyce i statystyce

Statystyka do doktoratu realizowana za pomocą narzędzi sukcesywnie wykorzystywanych przez zespół z Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®, pozwoliła wzbogacić już wiele prac naukowych i doktorskich na najwyższym poziomie. Specjaliści z naszego centrum prowadzą różnorodne typy analiz:

 • opisowe,
 • koszykowe,
 • porównawcze,
 • wariancji,
 • modele regresji.

Jak również:

 • weryfikacje dynamiki zjawisk,
 • testy T-studenta,
 • testy przeżywalności,
 • testy korelacyjne,
 • testy istotności statystycznej.


Zaawansowane narzędzia statystyczne w analizach doktoranckich

Wykorzystanie autorskich narzędzi badawczych, takich jak eCRF.biz™ pozwala na prowadzenie analiz statystycznych do prac doktorskich i naukowych, w każdej dziedzinie. Statystyka do doktoratu w pracach młodych naukowców, związanych z medycyną i farmacją, zostanie dogłębnie przenalizowana dzięki wspomnianemu narzędziu eCRF.biz™.

Platforma do prowadzenia badań umożliwia:

 • walidację danych w czasie rzeczywistym,
 • automatyczne raporty statystyczne,
 • generowanie analiz z wykorzystaniem modeli wieloczynnikowych,
 • analizy Bayesowskie,
 • regresje logistyczne i liniowe,
 • stałe wsparcie specjalistów z zespołu BioStat®.


Doświadczenie i prestiż prowadzenia rzetelnych statystyk do doktoratu

Eksperci z agencji badawczej BioStat® posiadają doświadczenie we współpracy z największymi ośrodkami naukowymi w Polsce. Prowadząc badania angażujemy najlepszych specjalistów z branży: statystyki, matematyki stosowanej, biotechnologii, ekonomii, którzy z pasją realizują swoje zadania. Ich wkład w analizy statystyczne w pracach naukowych, a także pomoc zespołu w ramach publikacji wyników badawczych w czasopiśmie z listy filadelfijskiej, podniesie prestiż pracy naukowej.

Skorzystaj z eksperckiej pomocy podczas przeprowadzania profesjonalnych analiz statystycznych w pracy naukowej. Uzyskaj badania na najwyższym poziomie.