Jak zwiększyć udział respondentów w ankietach?

Część z osób rezygnuje z wypełniania ankiety w trakcie jej trwania, bądź nawet nie decyduje się na udzielenie odpowiedzi. Z tego powodu osoby przeprowadzające badania mają utrudnione zadanie zbierania informacji. Co, więc zrobić, aby zachęcić respondentów do wypełniania ankiet?

 

Dlaczego respondenci przestają wypełniać ankiety?

Zmęczenie ankietami można podzielić na dwa rodzaje, w zależności od tego, kiedy ten stan zostaje wywołany. Pierwszym z nich jest zmęczenie respondentów. Pojawia się zanim jeszcze potencjalny respondent zacznie wypełniać badanie. Przytłaczająca liczba zaproszeń do wzięcia udziału w badaniu lub częstotliwość przypomnień o ankiecie prowadzą do spadku chęci udziału w badaniu. Drugim rodzajem jest zmęczenie wypełnianiem ankiety, pojawia się, gdy respondent jest w trakcie wypełniania jej. Jeśli ankieta zajmuje zbyt dużo czasu lub pytania ankietowe są skomplikowane i niezrozumiałe, to w rezultacie następuje spadek nastawienia do kontynuowania i wypełniania ankiety. Zmęczenie badaniem sprawi, że nie będziesz miał żadnych danych lub będziesz miał dane niskiej jakości, co stanowi ogromne ryzyko dla przeprowadzanych badań.

 

Przyczyny nie wypełniania ankiet

Istnieje wiele powodów, które mogą prowadzić do wyżej wymienionych typów zmęczenia badaniem.  Warto jednak przeanalizować główne powody, dlaczego respondenci rezygnują z udzielenia odpowiedzi w ankietach:

Istnieją jednak sposoby i najlepsze praktyki, dzięki którym można uniknąć lub przynajmniej zminimalizować zmęczenie respondentów wypełnianą ankietą.

 

Co zrobić, aby respondenci wypełniali całą ankietę?

Zastosowanie tych wskazówek w ankiecie z pewnością sprawi, że respondenci będą wypełniać Twoje badanie z większą chęcią. Pamiętaj, aby unikać długich ankiet, a także niezrozumiałych pytań.