Rodzaje uprzedzeń w ankietach

Naukowcy wykorzystują ankiety do gromadzenia danych. Muszą oni nie tylko decydować, czy przeprowadzać ankiety osobiście, telefonicznie lub pocztą, czy też online, ale także decydować o tym, jaki rodzaj ankiet mają zastosować. To nie wszystko - ważne jest również, aby naukowcy aktywnie pracowali nad tym, aby uniknąć stronniczości ankietowej. W najlepszym przypadku, tendencyjna ankieta może dostarczyć bezużytecznych danych, a w najgorszym może spowodować, że firma naprawi problem, który nigdy tak naprawdę nie istniał lub wyda dużo funduszy na rozwój nowych produktów, gdy na rynku nie ma prawdziwych nabywców.

 

Co to znaczy mieć uprzedzenia wypełniając ankiety?

Uprzedzenie jest osobistym i czasami nierozsądnym osądem za lub przeciw komuś lub czemuś. Jeśli ktoś jest stronniczy, woli grupę ludzi, ideę lub coś od innych, często z powodu osobistych i nieuzasadnionych osądów, i w rezultacie zachowuje się niesprawiedliwie.  Ważne jest, aby zrozumieć, że różni się to od opinii; oczywiście, wszyscy je mamy i jako badacze, właśnie to staramy się wydobyć z ludzi. Opinia różni się od stronniczości, ponieważ aby ją sformułować, ludzie patrzą na obie strony medalu i wyrażają swoje szczere opinie, wolne od złośliwych intencji, czy partykularnych interesów.

 

Rodzaje uprzedzeń w ankietach

Kiedy stosujemy pojęcie stronniczości w ankietach, stronniczość staje się systematycznym błędem wprowadzanym do próby lub testu poprzez wybranie lub zachęcenie jednego wyniku lub odpowiedzi w stosunku do innych. Oto przykłady różnych  błędów, z którymi można się spotkać w ankietach.

 

  1. Uprzedzenie „bez odpowiedzi”

Czasami ludzie po prostu nie biorą udziału w ankiecie. Uprzedzenie bez odpowiedzi pojawia się, gdy potencjalni uczestnicy odchodzą, odkładają słuchawkę, wyrzucają pocztę lub usuwają maila, a ich powody mogą być bardzo różne. Teraz, gdy duża część osób biorących udział w ankiecie nie odpowiada, a ich odpowiedzi mogły być bardzo różne od tych, które odpowiedziały, może to prowadzić do mylących wniosków, zwanych inaczej stronniczością od odpowiedzi.

 

          2. Uprzedzenie w stosunku do odpowiedzi

Uprzedzenie w stosunku do odpowiedzi to nie tyle problem z nakłonieniem ludzi do odpowiedzi na pytania w ankiecie, co raczej problem z samymi pytaniami. Zarówno czynniki podświadome, jak i świadome mogą skutkować nieprawdziwymi odpowiedziami, dlatego ważne jest, aby wszystkie pytania sformułować ostrożnie.

 

            3. Uprzedzenie potwierdzające

Błąd potwierdzający pojawia się, gdy badacze oceniający dane ankiety szukają wzorców, które dowodzą czegoś, co ich zdaniem istnieje lub czegoś, co ich zdaniem jest prawdziwe, pomijając dane, które mówią inaczej. Kiedy tak się dzieje, zainteresowane strony są informowane o błędnie przedstawionych wnioskach.

Błędne potwierdzenie jest powodem, dla którego jest wielu zwolenników ankietowania danych ilościowych, np. za pomocą kwestionariusza wielokrotnego wyboru; w ten sposób jesteś pewien odpowiedzi, które wybiera każdy respondent.

 

           4. Uprzedzenia społeczne

Nasze wyobrażenia na temat tego, co inni o nas myślą, zależą od tego, co psychologowie nazywają naszą koncepcją siebie - naszych własnych przekonań na temat tego, kim jesteśmy. Oznacza to, że często przedstawiamy nasze czyny i słowa w sposób, który sprawia, że wyglądamy dobrze dla innych, nawet jeśli mogą być one niedokładne. Jest to tak głęboko zakorzenione w naszym zachowaniu, że zazwyczaj myślimy o tych, którzy nie przestrzegają tych norm, jako antyspołecznych.

 

          5. Uprzedzenie dotyczące popierania próbek

Znane również jako tendencyjność wyboru, tendencyjność próbkowania występuje wtedy, gdy badacze nie wybierają prawidłowo uczestników. Najlepiej byłoby, gdyby uczestnicy ankiet byli wybierani losowo, a jednocześnie spełniali kryteria badania. Jeśli uczestnicy nie są wybierani losowo, może to mieć poważny wpływ na ważność badania, ponieważ nie odzwierciedla ono dokładnie większej populacji.

Teraz, gdy wiesz już, jakie są typy uprzedzeń w ankietach możesz zwrócić na to uwagę przygotowując własne badanie. Wiesz na co zwrócić uwagę, aby uzyskać bezstronną odpowiedź.