Misja: poprawa jakości badań

Badania kliniczne jako charakterystyczny typ badań medycznych skupiają się na ocenie efektów działania produktów leczniczych. Przebieg procesu badawczego kontrolowany jest za pomocą papierowej karty obserwacji klinicznej lub oprogramowania do badań klinicznych (eCRF). System eCRF stanowi wsparcie dla każdego projektu badawczego zarówno w etapie gromadzenia danych, jak i ich opracowaniu statystycznym oraz raporcie końcowym. Oprogramowanie to daje szansę koordynacji pracy między różnymi jednostkami i stanowi platformę wymiany informacji.

Oprogramowanie do badań klinicznych ma zastosowanie dla:

 

eCRF wpływa na poprawę jakości badań

Oprogramowanie do badań klinicznych odpowiada za wyeliminowanie pomyłek czy nie dających się odczytać treści, które tak często pojawiają się w dokumentacji papierowej. Wpływa to oczywiście na jakość przeprowadzonych badań. Wykorzystanie oprogramowania do badań klinicznych, które oferuje BioStat pozwala na zwiększenie efektywności poszczególnych etapów projektu.

Ponadto oprogramowanie do badań klinicznych pozwala m.in. na:

 

Wyjątkowe rozwiązanie

Elektroniczna karta obserwacji klinicznej to tylko jedna z metod gromadzenia danych. Oprócz eCRF wyróżnia się karty obserwacji pacjentów (CRF), dzienniczki i kwestionariusze pacjentów. Jednak to eCRF jest najskuteczniejszą metodą zbierania i analizowania danych. Głównym atutem oprogramowania do badań klinicznych jest łatwości gromadzenia informacji i szybkość pozyskiwania wyników oraz ich natychmiastową analizę.