Telefoniczne badania znajomości marki

 

Zarządzanie marką oraz planowanie działań marketingowych musi być poprzedzone niezbędnymi badaniami. Uzyskane dane pozwolą na analizę sytuacji i podjęcie odpowiednich działań. Jednym z kroków do celu są często badania znajomości marki. Dzięki nim, firma otrzymuje informacje na temat tego, czy jej marka jest rozpoznawalna oraz czy jej świadomość jest spontaniczna, czy też wspomagana. Najszybszym sposobem dotarcia do respondentów i przy tym najtańszym jest technika CATI. Jak wygląda i na czym polega jej skuteczność? O tym poniżej.

 

Podstawowe informacje

 

Realizując ankietowe badania marki zależy nam na uzyskaniu konkretnych informacji. Chcemy dowiedzieć się, jakie marki respondent wymieni, jakie wskaże jako znajome wśród podanych oraz które wymieni jako pierwsze. Są to podstawowe poruszane kwestie. Pozostałe pytania są dodatkowe i służą zebraniu informacji na temat ankietowanej osoby oraz jej dalszych zwyczajów zakupowych. W badaniu CATI ankieta telefoniczna jest przeprowadzana z jednoczesnym wykorzystaniem komputera. Na ekranie wyświetlają się kolejne pytania oraz w systemie bezpośrednio zapisuje się odpowiedzi - zarówno otwarte jak i zamknięte.

 

Zalety

 

Dzięki temu, iż wszystkie dane są od razu umieszczane w systemie, nie potrzeba „marnować” czasu na ich przepisywanie - co ma miejsce w przypadku wypełniania tradycyjnych arkuszy papierowych. Dzięki rozmowie telefonicznej respondent ma również większe wrażenie anonimowości niż w sytuacji, gdy przeprowadza się z nim rozmowę twarzą w twarz. Dzięki temu odpowiada swobodniej i szybciej. W badaniach znajomości marki nie będzie zastanawiał się, którą markę powinien podać, tylko odpowie spontanicznie.

               

Dlaczego CATI?

 

Czas jest bardzo ważny, jeżeli badania ankietowe przeprowadza się na setkach bądź tysiącach osób.  Dotarcie z papierowymi arkuszami do takiej ilości respondentów byłoby niezwykle czasochłonne. Wszystkie wypełnione ankiety od razu trafiają do sytemu, dzięki czemu dane są bardzo szybko opracowywane. Poza tym, badając znajomość marki nie sięga się po skomplikowane, zawiłe pytania. Proste polecenia i konkretne odpowiedzi można bez problemu uzyskać podczas rozmowy telefonicznej.

 

Nie bez powodu mówi się, iż czas to pieniądz. Chcąc działać efektywnie, firma musi cały czas monitorować rynek i być konkurencyjna. Szybkie badania, które dostarczają rzetelne wyniki są zatem w cenie. Jak widać badania ankietowe w systemie CATI w tej sytuacji sprawdzają się znakomicie. Pozostaje jeszcze kwestia wykorzystania otrzymanych danych w jak najlepszy sposób.