Znaczenie prognozowania dla rozwoju firmy

 

Każdy, kto prowadzi firmę, przynajmniej raz mógł usłyszeć o tym, że w biznesie ten, kto nie umie prognozować przyszłości, niemal natychmiast znajduje się o krok za konkurencją. Trudno nie zgodzić się z tym, że ekonomia wymaga prognozowania, jak jednak prognozować w sposób przynoszący rzeczywiste korzyści? Niekiedy własna wiedza może się okazać niewystarczająca i właśnie w takich przypadkach przydaje się pomoc statystyczna.

 

Przewidywanie nie tylko jako domena wróżek

 

Badania statystyczne mogą być przeprowadzane w różnym celu, to jednak przewidywanie jest tym podejściem, które stosuje się najczęściej wówczas, gdy mamy do czynienia z analizą statystyczną danych. Oczywiście, ono samo może dotyczyć różnych zagadnień. Podczas gdy przedstawicielom jednej firmy zależy przede wszystkim na określeniu, na ile prawdopodobna jest awaria ważnej maszyny, w innych znacznie większe znaczenie ma przewidywanie poziomu ewentualnych problemów finansowych.

 

Można próbować prowadzić przedsiębiorstwo przy założeniu, że nic nie wpłynie na jego sprawne funkcjonowanie, a sam jego rozwój będzie się odbywał dokładnie tak, sobie to zaplanowaliśmy, jest to jednak podejście dość ryzykowne. Znacznie lepszym rozwiązaniem wydaje się więc skorzystanie z pomocy statystycznej i przekonanie się, jak do tego rodzaju zagadnienia będą podchodzić specjaliści.

 

Prognozowanie – metody matematyczno-statystyczne

 

Klient, który jest zainteresowany badaniami statystycznymi pomagającymi mu w prognozowaniu, musi liczyć się z tym, że nie zawsze zastosowanie znajdzie w jego przypadku ta sama metodologia. Prognozowanie może więc odbywać się zarówno z wykorzystaniem metod matematycznych, jak i matematyczno-statystycznych, a ich dobór jest uzależniony od tego, z jakim problemem mamy do czynienia.

 

Co ważne, nie ma metod mniej lub bardziej skutecznych. Wybór tej, która ma zainteresować klienta jest uzależniony przede wszystkim od charakteru danych, jakie mają być poddane analizie oraz celu badania. Najbardziej podstawowy podział metod matematyczno-statystycznych uwzględnia:

 

•             metody oparte na modelach deterministycznych,

•             metody oparte na modelach ekonometrycznych.

 

Oczywiście, nie jest to jedyny podział, z jakim możemy mieć do czynienia. Same modele ekonometryczne mogą być zarówno jedno-, jak i wielorównaniowe, a każdy z tych działów składa się z konkretnych rozwiązań, które można stosować w ściśle określonych przypadkach.

Prognozowanie ma ogromny wpływ na firmowy sukces, warto więc powierzyć je podmiotowi, który zna się na swoich zadaniach i jest w stanie realizować je w pełni profesjonalnie.