W jakim celu przeprowadza się badania rynku psychiatrycznego?

W każdej branży istotne jest długoterminowe planowanie strategii działania. Jest to szczególnie ważne w przypadku koncernów farmaceutycznych, które powinny umiejętnie kierować swoje zasoby i odpowiadać na bieżące potrzeby konsumentów. Niezbędne są więc badania rynku psychiatrycznego wskazujące potencjalne bariery rozwoju, ale również czynniki, które mogą zdecydować o zmianach w segmencie. W jakim celu jeszcze się je przeprowadza?

 

Wzrost liczby zaburzeń psychicznych

 

W ostatnich latach w Polsce, podobnie jak i na całym świecie, notuje się wzrost liczby osób cierpiących na zaburzenia psychiczne, w tym m.in. na depresję. W przypadku umiarkowanych i ciężkich przypadków chorób o tym podłożu najczęściej niezbędna jest farmakoterapia, stąd też wysiłki koncernów w opracowywaniu coraz to lepszych medykamentów.

 

Koncerny chcą dokładnie wiedzieć, jaka jest potencjalna wielkość danego problemu zdrowotnego, co pozwoli im znacznie efektywniej kierować zasoby finansowe i intelektualne pod kątem tworzenia nowych środków medycznych. Właśnie po to wykonuje się szeroko zakrojone badania rynku psychiatrii, które mają pomóc odpowiedzieć na tego typu pytania.

 

Jakie informacje można uzyskać dzięki badaniom rynku psychiatrii?

 

Dobrze przeprowadzone badanie rynku psychiatrii pozwoli uzyskać nie tylko odpowiedzi na pytania odnośnie skali chorób psychicznych w Polsce. To również najlepsze rozwiązanie, by koncern je zlecający mógł dowiedzieć się, jak plasuje się jego pozycja na tle konkurencji, a także kto w ogóle zalicza się do tej grupy.

 

Badania odpowiadają też na pytanie o przyszłość, czyli nakreślają perspektywę rozwoju w danym sektorze. Dzięki temu ocenia się szanse na kolejne lata, a także rozpoznaje trendy i luki rynkowe. Te ostatnie mogą stanowić okazję do rozwoju dla koncernu oraz na zyskanie przewagi nad konkurentami.

 

Niezaspokojone potrzeby i oczekiwania konsumentów

 

Dzięki badaniom rynku psychiatrii można rozpoznać też, jakie są niezaspokojone potrzeby konsumentów. Odpowiedź na takie pytanie to ogromna szansa również na znalezienie niszy rynkowej, a także lepsze kreowanie komunikatów sprzedażowych i marketingowych. Te ostatnie są przecież niemniej ważne w przypadku koncernów farmaceutycznych, które także działają w obszarze reklamy i muszą przekonywać do siebie różnych interesariuszy rynku.

 

Jak uzyskać odpowiedzi na tak kompleksowe pytania?

 

Sposób przeprowadzenia badania rynku psychiatrii będzie różnił się m.in. od tego, odpowiedzi na jakie pytania chce uzyskać zlecający je podmiot. Jedną z metod jest Desk Research pozwalająca na przeanalizowanie danych, które już są dostępne. Oczywiście wcale nie oznacza to, że wymaga ona mniejszego zaangażowania, bowiem informacje są zdobywane wielopoziomowo i z różnych źródeł, co wymaga kompleksowego podejścia oraz umiejętności ich zestawiania oraz przetwarzania.

 

Metodę Desk Research dla swoich klientów często stosuje Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat® , które poza badaniami rynku psychiatrii wykonuje też analizy statystyczne dla firm z innych sektorów rynkowych oraz dla instytucji naukowych.

 

Badania rynku psychiatrii to sposób na uzyskanie wiarygodnych, rzetelnych danych. Pozwolą one zidentyfikować potrzeby konsumentów oraz perspektywy rozwoju na najbliższe lata i tym samym kreować lepsze produkty.

Tagi

analizy statystyczne badania rynku statystyka medyczna