Analizy danych przy powstawaniu prac doktorskich

 

Praca naukowa, której obrona będzie skutkowała uzyskaniem tytułu naukowego doktora, wymaga czegoś więcej niż tylko sumienności i staranności przy jej przygotowywaniu. Z jej powstaniem wiąże się także spora odpowiedzialność i już choćby dlatego od doktoranta wymaga się profesjonalnych analiz danych.

 

Jakie problemy generują obliczenia do prac naukowych?

 

Z obliczeniami niezbędnymi do napisania solidnego doktoratu mamy do czynienia w przypadku naukowców zajmujących się wieloma dziedzinami wiedzy. Wśród nauk, które stawiają na nie wymienia się między innymi:

 

•             ekonomię,

•             psychologię,

•             medycynę,

•             nauki inżynieryjne.

 

Niestety, doktorant nie zawsze jest w stanie przeprowadzić samodzielnie profesjonalne analizy danych. Największym problemem okazuje się w tym kontekście jego własna niewiedza. Możemy być ekspertami w danej dziedzinie, nie musimy jednak rozumieć wszystkich zagadnień odnoszących się do metodologii i analizy statystycznej jako nauki. Niejednokrotnie okazuje się jednak również, że wrogiem doktoranta jest czas.

 

Praca naukowa nie może być pisana w nieskończoność, a zbieranie materiału badawczego i jego późniejsza analiza, nie są jedynymi zadaniami, jakie spoczywają na barkach doktoranta. Co więcej, obowiązki dodatkowe często zajmują mu większość czasu i choć nie można ignorować znaczenia obliczeń do prac naukowych, w pewnym momencie ich wykonywanie zaczyna się odbywać w pospiechu, bez niezbędnej staranności.

 

Na ratunek doktorantom

 

Oczywiście, nie oznacza to, że praca doktorska musi być wykonana w sposób nieprofesjonalny. Brak czasu lub wiedzy nigdy nie może być wytłumaczeniem niestaranności, a prestiżowa uczelnia zwykle nie pozwala sobie na nadanie tytułu naukowego doktora osobie, która pozwoliła sobie na tego rodzaju niedociągnięcia. Na szczęście, problemy z obliczeniami i wykonywanymi w profesjonalny sposób analizami danych, nie muszą przekreślać kariery naukowej.

 

Profesjonalna pomoc w analizie danych 

 

Tam, gdzie umiejętności doktoranta okazują się niewystarczające, z pomocą przychodzą profesjonaliści. Na rynku nie brakuje podmiotów, które oferują analizę statystyczną, a ich usługi są dziś popularne nie tylko w środowisku naukowym, ale i w firmach usługowych i przedsiębiorstwach produkcyjnych.

 

Podmioty świadczące usługi w tym zakresie wyróżniają się zresztą nie tylko profesjonalizmem, ale również umiejętnością dzielenia się posiadaną przez siebie wiedzą. Doktorant może zlecić im wykonanie obliczeń na podstawie zgromadzonych przez siebie danych oraz ich analizę, może jednak również wykonywać je samodzielnie konsultując się jedynie wówczas, gdy napotyka na problemy, z którymi sam nie jest się w stanie uporać.