Na czym polega właściwa analiza rynku?

Zapoznając się z rynkiem, na którym się działa należy zwrócić uwagę na posiadane informacje oraz ich wpływ na podejmowane decyzje, a także zastanowić się, w jaki sposób można zwiększyć swoją wiedzę na temat prowadzonych działań. Z pomocą mogą przyjść analizy rynku, które wykorzystują dane pozyskiwane w badaniu rynku. Sama analiza ma za zadanie wesprzeć proces decyzyjny.

 

Badania nakierowane na zrozumienie

Przeprowadzone badania mogą dostarczyć wiedzy dotyczących czynników wpływających na produkt oraz rynek docelowy. Analiza rynku skupia się na poszczególnych etapach:

 

Jak widać pozwala to na wieloaspektowe zbadanie zagadnienia, a co za tym idzie na zebranie danych, które będą odnosić się do faktycznej sytuacji i uwzględniać rzeczywiste potrzeby.

 

Analiza zwiększająca świadomość

Podejmując się analizy środowiska wewnętrznego można skorzystać z analizy SWOT, która uwzględnia:

 

Analiza ta pozwoli zyskać wiedzę o tym, w jaki sposób zarządzać zagrożeniami oraz wykorzystać posiadane możliwości. Dodatkowo dostarcza wiedzy o posiadanych słabych i mocnych stronach. Pozyskana wiedza w taki sposób może wpłynąć na właściwe określenie rzeczywistej sytuacji, a przy tym może przyczynić się do zyskania informacji, których dotychczas sobie nie uświadamialiśmy.

 

Spojrzeć na siebie z wielu płaszczyzn…

Dokonując natomiast analizy rynku w kontekście otoczenia zewnętrznego można wykorzystać analizę PEST. Obejmuje ona takie czynniki jak:

 

Analiza ta pozwala na spojrzenie na badane zagadnienie z wielu płaszczyzn, które są ważne, jeśli chce się podjąć budowy przedsiębiorstwa, które będzie dobrze prosperować. Rozpoznanie swoich szans na rynku, na którym chce się podjąć działanie jest bardzo ważne, gdyż pozwala na usprawnienie podejmowanych działań, a także zwiększa szansę na osiągniecie sukcesu.

 

Swoje powodzenie trzymasz we własnych rękach

W celu skutecznego wejścia na rynek należy także w odpowiedni sposób zająć się pozycjonowanie produktu, który powinien być skierowany do odpowiedniej grupy odbiorców, a przy tym powinien być on konkurencyjny wobec tego, co proponuje rynek. Analiza rynku umożliwia zwiększenie szans na powodzenie w obrębie konkretnego segmentu, ale także może wzmocnić szansę na powodzenie osobom, które dopiero rozpoczynają swoją działalność.