Analiza danych jako kluczowy element procesu badawczego

Realizując procesy badawcze, należy zwrócić uwagę na właściwe zorganizowanie badania. Przede wszystkim ma się tutaj na uwadze zaprojektowanie planu, który będzie uwzględniał specyfikę badanego zagadnienia.

Jednym z ważniejszych działań w procesie, jest analiza danych, która rzetelnie zrealizowana pozwoli na konstruowanie prawdziwych wniosków. Poprawnie przeprowadzony proces badawczy daje szansę na wydobywanie wiarygodnych danych, a zatem także na stawianie pomocnych rekomendacji.

 

Rzetelne dane są podstawą procesu badawczego

Ogólnie rzecz ujmując procesy badawcze polegają na gromadzeniu i interpretowaniu danych indywidualnych, aby poprzez nie dotrzeć do danych zbiorowych. Wśród najważniejszych działań realizowanych w obrębie badania można wymienić:

 

Rola badacza w realizowanych procesach

Odnosząc się natomiast do postawy badacza to przede wszystkim powinien on się wykazywać:

Każda z tych cech pozwali na lepsze zbadanie zjawiska oraz wskazanie rekomendacji, które to będą odnosić się do pozyskanych wyników, a nie zaś do oczekiwań badacza. Jednocześnie dzięki tym cechom badacz jest w stanie w większym stopniu wyłapywać występujące korelacje i zależności.  

 

Wyniki powinny dawać konkretne informacje

Pozyskane wyniki w procesie badawczym powinny przyczynić się do osiągnięcia wyznaczonego celu. Stąd też ich prezentacja powinna być zrozumiała i czytelna - zwłaszcza dla osób, które owe badanie zleciły. Pozyskane informacje można przedstawiać w formie tekstowej, co pozwoli na przedstawienie danych o charakterze jakościowym, ale także w formie liczb bądź przedziałów liczbowych. Sama analiza danych winna w swoim działaniu brać pod uwagę:

 

Proces badawczy nakierowany na sukces

W związku z rozwojem innowacyjnych metod badawczych można skracać czas potrzebny na realizację badania, a tym samym zwiększać efektywność podejmowanych działań. Zwracając uwagę na takie elementy badania, jak właściwe przeprowadzenie analizy danych można pozyskać informacje, które będą przekładać się na skuteczność podejmowanych decyzji.

 

Tagi

analiza danych analizy danych analizy statystyczne analizy staatystyczne farmacja opracowania statystyczne pomoc statystyczna statystyka medyczna