Medycyna okiem statystyki

Nie ma cenniejszego daru niż zdrowie człowieka. O jego wartości pisali już starożytni filozofowie. Nic więc dziwnego, że w dobie nowoczesnych technologii i rozwoju, jedną z najbardziej dynamicznych dziedzin życia  jest medycyna. A w jej rozwoju niezwykle ważną rolę odgrywa statystyka.

 

Badania nie tylko rynku

 

Wiele osób kojarzy badania statystyczne z rynkiem. I rzeczywiście w badaniach rynku bierze ona czynny udział. Nie należy jednak tych dwóch płaszczyzn ze sobą utożsamiać. Trzeba bowiem pamiętać, że statystyka to dziedzina wspierająca rozwój wielu innych dziedzin, czego doskonałym przykładem jest statystyka medyczna, która służy programom medycznym, zarówno tym o charakterze naukowym, jak i komercyjnym.

 

Jak wyglądają takie badania?

 

W zakresie badań statystycznych medycyna może liczyć na kompleksowe wsparcie. Firmy prowadzące tego typu badania dokładają wszelkich starań, aby wsparcie to przekładało się na konkretne efekty. Dlatego też przygotowują proces badawczy i prowadzą go w taki sposób, aby ostatecznie dostarczał on jak najwięcej rzetelnych danych. A i na tym się nie kończy. Kwintesencją tego typu badań jest dokonanie analizy struktury danych oraz ustalenie zależności między nimi.

 

Analiza nie taka łatwa

 

W statystyce medycznej nie chodzi tylko o to, aby uzyskać jak najwięcej danych, ale o to, aby zebrać je i przeanalizować tak, by ostatecznie dostarczyć ważnych i rzetelnych informacji. Często trzeba pewne dane ze sobą zestawić. Często też wykazać pewne zależności, obalając niektóre hipotezy, a inne broniąc. Dlatego też tego typu badania zawsze powinny być prowadzone przez podmioty, które naprawdę na tym się znają.

 

Korzyści płynące z badań medycznych

 

Dla wielu osób sens prowadzenia jakichkolwiek badań wyraża się w płynących z nich korzyściach. W przypadku statystyki medycznej tych korzyści jest naprawdę sporo. Wśród nich wymienić możemy chociażby poprawę jakości funkcjonowania placówek służby zdrowia, czy wzrost jakości opieki. Nie sposób nie wspomnieć też o usprawnianiu leczenia poprzez analizę skuteczności konkretnych terapii, czy chociażby grup leków.

 

Współczesna medycyna ze względu na swój dynamiczny rozwój musi czerpać z doświadczenia statystyki. To właśnie dzięki niej możliwe staje się zdefiniowanie pewnych zjawisk, odkrycie zależności, poznanie nowych faktów i odpowiedzenie na pytania, które są tak ważne z punktu widzenia każdego pacjenta. Dlatego też nie należy patrzeć na statystykę jak na dziedzinę służącą wyłącznie celom komercyjnym. Jej zadanie jest o wiele bardziej złożone i ważne.